Ga naar de inhoud

DIENSTEN

GEGEVENSBEHEER

Het digitaal bijwerken van uw beheerkaart en het verwerken, bijhouden en importeren van gegevens in uw beheersysteem (z.a. bijv. Kikker, Obsurv, GBI en GISIB). Tevens kunnen er beheer- ot themakaarten…meer


INSPECTIE (HD VIDEO)

CSauxIT kan voor u een globale visuele weginspecties. In het veld zoals op HD videobeelden. Deze manier van inspectie is in het kader van veiligheid uitermate geschikt…meer


BGT – BOR

Nu het gebruik van de BGT verplicht is geworden, gaan steeds meer gemeenten ook op zoek naar de mogelijkheden om de informatie-uitwisseling tussen BGT en BOR (beheer openbare ruimte) vorm te geven. Door het berichtenverkeer BGT-BOR te realiseren krijgen verschillende teams binnen de gemeente…meer


INVENTARISATIE

Om uw beheerdata op orde te houden kan CSauxIT voor u inventarisaties uitvoeren voor onder andere de wegverhardingen, verkeersborden, markeringen, openbare verlichting en straatmeubilair. Zowel administratief als in de kaart…meer


DATA CONVERSIE

Bij data conversie wordt de data geïnspecteerd, opgeschoond, getransformeerd en gemodelleerd om…meer


GIS

Het inwinnen en verwerken van data in de GIS-Systemen is een van de voornaamste werkzaamheden. Ook het adviseren over GIS vraagstukken en het modelleren van data hoort bij mijn service…meer


OVERIGE DIENSTEN

– Detachering
– Begeleiding weginspecteur/diverse projecten