Ga naar de inhoud

GEGEVENSBEHEER

Het digitaal bijwerken van uw beheerkaart en het verwerken, bijhouden en importeren van gegevens in uw beheersysteem (z.a. bijv. Kikker, Obsurv, GBI en GISIB). Tevens kunnen er beheer- of themakaarten op basis van planningen en begrotingen van de verschillende beheerdisciplines gemaakt worden. CSauxIT kan voor u ook inspectiegegevens verwerken in diverse beheerapplicaties.

Wij beoordelen en verwerken de mutaties van de beheerssystemen BOR en van de basisregistraties. Wij gaan er voor te zorgen dat uw gemeente voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het “bronhouder” zijn van diverse basis- en kernregistraties. Daarmee zorgen wij dat het opstellen van (meerjarige) beheer- en onderhoudsplannen en projecten altijd gebaseerd is op betrouwbare gegevens.

Hierdoor wordt de kwaliteit van de beheersystemen BOR en de basisregistratie goed bewaakt en verbeterd.

Een greep uit de werkzaamheden:

  • Bewaken en verbeteren van de (data)kwaliteit;
  • Doorvoeren van mutaties binnen de beheersystemen naar aanleiding van veranderingen;
  • Afstemmen van informatie;
  • Afstemmen van de beheerinformatie vanuit het beheer van de openbare ruimte. Beheer en onderhoud van data van BOR in Obsurv inclusief levering van de wijzigingen naar de leverancier;
  • Aanspreekpunt zijn bij data technische vragen.