Ga naar de inhoud

GIS

Het inwinnen en verwerken van data in de GIS-Systemen is een van de voornaamste werkzaamheden. Ook het adviseren over GIS vraagstukken en het modelleren van data hoort bij onze service. Of u hebt geografische data en u wil daarvan een kaart maken. Ook wenst u dat deze kaart fungeert als communicatiemiddel, natuurlijk wilt u daarbij ook dat deze kaart direct begrepen wordt door uw doelpubliek. Het maken van een kaart blijkt echter toch niet zo eenvoudig. Vaak wordt te veel informatie getoond en zijn de kleuren en symbolen onduidelijk.

Om deze uitdaging aan te pakken bieden wij u onze GIS expertise aan. Wij kunnen u helpen uw communicatie af te stemmen volgens de regels van GIS.

Schakel CSauxIT in voor:
Afstemmen BOR op de BGT;
Controle beheergegevens op correctheid en actualiteit;
Analyses op de verschillende (beheer)gegevens;
Ondersteuning beheer door overzichtelijk kaartmateriaal of rapportages;
Advies in gebruik Geo-informatie in relatie tot beheer en onderhoud.